Repetitie tijden

De grote harmonie:

  • iedere dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur met uitzondering van de eerste dinsdag van de maand, dan is er geen repetitie.
  • iedere eerste zondag van de maand van 10.30 uur – 12.30 uur.
  • tijdens schoolvakanties is er normaliter geen repetitie.

De jeugdharmonie

  • de zondagen van 11.30 uur – 12.30 uur met uitzondering van de eerste zondag van de maand, dan is er geen repetitie.
  • tijdens schoolvakanties is er normaliter geen repetitie.