Historie

Geschiedenis
Vanuit het Mannenkoor van St. Odiliënberg dat opgericht werd in 1894 ontstond in 1897 het Fanfare-gezelschap van St. Odiliënberg. Tot 1907 werd de vereniging aangeduid met Zang- en Muziekvereniging Mannenkoor van St. Odiliënberg en bij instrumentale optredens als Fanfare St. Otgerus. In 1907 werd de Fanfare zelfstandig. In 1909 onderging de Fanfare een naamsverandering en in 1915 werd de Fanfare omgevormd tot Harmonie Juliana. In 1973 promoveerde Harmonie Juliana naar de afdeling Uitmuntendheid. Later volgde promotie naar de Ere afdeling. In 2009 nam Harmonie Juliana voor het eerst deel aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Deze deelname resulteerde in een promotie naar de eerste divisie.

Huidige situatie
Vandaag de dag is Harmonie nog steeds een bloeiende vereniging met actieve leden, ereleden en veel jeugdige muzikanten. Naast het geijkte repertoire voor harmonieën wordt gewerkt volgens een formule met projecten. In die projecten worden allerlei muzikale stromingen eigen gemaakt. Getracht wordt daarbij de muziek te leren begrijpen. Dit resulteert in diverse optredens op andere muziekgebieden zoals jazz, klassiek, Latin of een revue. Daarbij integreren we soms met bands of solisten in die gebieden.

Er is een duidelijke stroming ontstaan in het pionieren op allerlei gebieden. Niet het slechts spelen van geschreven noten maar het beleven van muziek in al zijn vormen. Daarbij wordt ingespeeld op de trend dat het publiek in de afgelopen jaren wegblijft op concerten van Harmonieën en Fanfares. Wij trachten het publiek weer terug te krijgen en bieden het publiek een mogelijkheid van muziek te genieten. De beperking op repertoire gebied is losgelaten en leidt tot die beleving van muziek in al zijn vormen.