Vereniging

Hieronder treft u allerlei informatie aan om snel op de hoogte te zijn van alles wat speelt in onze muziekvereniging. In grote lijnen is de informatie nog van toepassing, maar deze kan snel zijn gewijzigd naarmate het fusieproces vordert. Zo is op dit moment bijvoorbeeld de repetitie avond gewijzigd van de dinsdag naar de vrijdag en is de dirigent nu Guido Swelsen. Nadat de fusie is afgerond wordt dit deel van de site geactualiseerd.

Wat doen we, wie zijn we?
Harmonie Juliana is een bloeiende vereniging met actieve leden, ereleden en veel jeugdige muzikanten. Naast het geijkte repertoire voor harmonieën wordt gewerkt volgens een formule met projecten. In die projecten worden allerlei muzikale stromingen eigen gemaakt. Getracht wordt daarbij de muziek te leren begrijpen. Dit resulteert in diverse optredens op andere muziekgebieden zoals jazz, klassiek, Latin of een revue. Daarbij integreren we soms met bands of solisten in die gebieden.

Er is een duidelijke stroming ontstaan in het pionieren op allerlei gebieden. Niet het slechts spelen van geschreven noten maar het beleven van muziek in al zijn vormen. De beperking op repertoire gebied is losgelaten en dat leidt tot die beleving van muziek in al zijn vormen.

Grote harmonie
De grote harmonie bestaat momenteel uit zo’n 40 spelende leden en repeteert normaliter iedere dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. Zie onze exacte repetitietijden hier. Het orkest staat onder leiding van Ad Lamerigts uit Haelen. Tijdens het Wereld Muziek Concours 2009 te Kerkrade is Harmonie Juliana gepromoveerd naar de eerste divisie.

Jeugdharmonie
Wanneer beginnende leden enige tijd muziekles gevolgd hebben, kunnen ze gaan spelen in de Jeugdharmonie. In een ongedwongen sfeer leren zij hoe het is om gezamenlijk muziek te maken. Zo af en toe een verkeerde noot of een te late inzet is geen ramp: fouten maken is toegestaan! Het repertoire bevat vaak populaire stukken die herkenbaar zijn en goed in het gehoor liggen. De Jeugdharmonie bestaat uit 35 leden, waarvan een groot aantal ook al in de grote harmonie speelt. De repetitie is op zondagochtend van 10.30 tot 11.30 uur en staat onder de enthousiaste leiding van Marianne Beckers. Wanneer de leraar en de dirigente van de Jeugdharmonie van mening zijn dat een muzikant een voldoende hoog niveau heeft, mogen ze gaan spelen in de grote harmonie.

Opleidingen
Nieuwe leden die nog geen muzikale opleiding genoten hebben, beginnen met het volgen van muzieklessen. De meeste leerlingen, zeker de heel jeugdige, beginnen met lessen “Algemene Muzikale Vorming” met les op de blokfluit. Na anderhalf jaar is het moment gekomen om te kiezen op welk instrument zij willen gaan spelen.

De kosten van de lessen is een ingewikkeld verhaal. We maken gebruik van gediplomeerde docenten die we als harmonie lesgeld betalen. Afhankelijk van de hoogte van subsidie door de gemeente betalen de cursisten een eigen bijdrage in de kosten. Ook de Harmonie neemt een deel van de kosten voor haar rekening en verstrekt instrumenten in bruikleen. Naast de kosten voor de opleiding is de normale contributie verschuldigd.

Instrumenten
De leden van de harmonie krijgen een instrument van de Harmonie in bruikleen en betalen daarvoor jaarlijks een geringe vergoeding. Kosten voor onderhoud en reparaties zijn voor rekening van de Harmonie, maar van de leden wordt uiteraard verwacht dat zij hun instrument goed behandelen en goed schoonhouden. De aanschaf van de blokfluit is voor eigen rekening.

Uniformen
Alle spelende leden krijgen van de Harmonie een uniform. Voor de Jeugdharmonie is dat een polo en een bodywarmer en voor de grote Harmonie een kostuum met overhemd en verdere toebehoren. Bijpassende schoenen moeten door de leden zelf worden aangeschaft. Voor het uniform van de grote Harmonie moet een borg van € 50,- (stand per 1 januari 2007) betaald worden, die terugbetaald wordt wanneer het uniform in goede staat en gereinigd weer ingeleverd wordt.

Zaal
De Harmoniezaal Musis Sacrum is eigendom van de vereniging en is erg belangrijk als thuisbasis. In de zaal worden veel concerten georganiseerd en ook de interne evenementen zoals de ledenvergaderingen en de jaarlijkse Cecilia-avond vinden in de zaal plaats.

Bestuur
Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld.
Voorzitter: Ko Stolp
Secretaris: Lex Tulfer
Penningmeester: Sjaak Hendriks
Algemene bestuursleden: Peter Bruijnen, Jeroen Verstraelen

Huishoudelijk Reglement
Veel praktische zaken worden geregeld in het Huishoudelijk reglement. De meer formele zaken liggen vast in de statuten van de vereniging.

Vragen
Deze versie is een verkorte weergave van een informatiefolder voor nieuwe leden. Bij het secretariaat is een uitgebreide versie te verkrijgen die ook alle nieuwe leden bij hun start ontvangen. En uiteraard bent u welkom op onze repetitiedagen voor meer informatie.